Verige


Enokraka

Enokraka s skrajševalnikom

Dvokraka

Dvokraka s skrajševalnikom

Trokraka

Trokraka s skrajševalnikom

Štirikraka

Štirikraka s skrajševalnikom

Enokraka neskončna s obročem

Dvokraka neskončna s obročem

Neskončna

Neskončna s poveznim členom

 

Elementi


Viličasti kavelj

Očesni kavelj

Viličasti samozaporni kavelj

Očesni samozaporni kavelj

Vrtljivi kavelj

Vrtljivi samozaporni kavelj

Kontejnerski kavelj

Špičasti kavelj

Viličasti skrajševalni

Oćesni skrajševalni

Vrtljivi očesni

Povezni člen

Povezni člen traku

Omega škopec

Obroč