Verige


Enokraka

Enokraka s skrajševalnikom

Dvokraka

Dvokraka s skrajševalnikom

Trokraka

Trokraka s skrajševalnikom

Štirikraka

Štirikraka s skrajševalnikom

Enokraka neskončna s obročem

Dvokraka neskončna s obročem

Neskončna

Neskončna s poveznim členom

 

Elementi


Viličasti kavelj

Očesni kavelj

Viličasti samozaporni kavelj

Očesni samozaporni kavelj

Viličasti kontejnerski kavelj

  Očesni kontejnerski kavelj

Viličasti širokoodprti kavelj

Povezni člen

Povezni člen traku

Očesni skrajševalni

Očesni skrajševalni z varovalka

Viličasti skrajševalnik