Varovalka očesnega in viličastega kavlja HS&HKS

Varovalka samozapornega kavlja HSB&HKSB&WSB

Varovalka privarilnega kavlja HAS

Zatič viličastega kavlja PK&VKL&HKS&HKSB