Varovalka očesnega in viličastega kavlja HS/S&HKS/S

Varovalka samozapornega kavlja HSB&HKSB/S&WSB

Zatič viličastega kavlja PK/S&VKL&HKS&HKSB